CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI QUỐC KHÁNH 2/9

Giảm giá 15% tất cả các sản phẩm.

Chương trình khuyến mãi Quốc khánh 2/9 cụ thể như sau:
1. Giảm giá 15% tất cả các sản phẩm theo giá thẻ bài. Không áp dụng sản phẩm đồng giá. Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
2. Thời gian áp dụng: Từ 17/8/2019 tới 03/9/2019.

Source: Belluni