CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HÈ THÁNG 6

Giảm 15% tất cả các sản phẩm theo giá thẻ bài.

Chương trình khuyến mãi hè mừng ngày của Cha cụ thể như sau:
1. Giảm 15% tất cả các sản phẩm theo giá thẻ bài. Không áp dụng sản phẩm đồng giá. Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác.
2. Thời gian áp dụng: Từ 15/6/2019 tới 30/06/2019.


Source: Belluni